โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา  

Select Language : English Version English  ภาษาไทย ภาษาไทย

ขยายทั้งหมด  / ย่อเมนูทั้งหมด
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงาน
งานทะเบียนและวัดผล
อนุบาล
หน่วยงานที่้เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียนการสอน
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น ตารางสอบ เนื้อหาที่ใช้สอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิกที่นี่) (คลิกที่นี่)
 

ตางรางกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

วัน / เดือน / ปี
กิจกรรม
1 ก.พ 58 การสอบ O-NET ม.4
4-5 ก.พ. 58 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
7 ก.พ. 58 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.6,ม.1 และ ม.4
7-8 ก.พ. 58 การสอบ O-NET ม.6
10-12 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ม.6
13 ก.พ. 58 หยุดเรียน (วันศุกร์)
14 ก.พ. 58 หยุดเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์
13-14 ก.พ. 58 SCC ราตรีสัมพันธ์
20 ก.พ. 58 พิธีมิสซาอำลา ม.6
23-27 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียน 2/2557
3 มี.ค. 58 กิจกรรมอำลา ม.6
4 มี.ค. 58 หยุดวันมาฆบูชา
9-10 มี.ค. 58 สอบปรับคะแนนตัวชี้วัด(สอบซ่อม)
7-10 มี.ค. 58 สอบ GAT-PAT รอบ 2
12 มี.ค. 58 กิจกรรมรับ Diploma ม.6
23 มี.ค. 58 เริ่มเรียนเสริมศักยภาพภาคเรียนฤดูร้อน
31 มี.ค. 58 ฟังผลสอบ
 
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
เอกสารการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
1/4/2015
กิจกรรมตาวิเศษ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ได้มีกิจกรรม ละครเวทีสัญจรโรงเรียน "สิงห์รักษ์น้ำ กับตาวิเศษ" จัดโดยสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
8/7/2014
ร่วมปฏิญาณและรับเกียรติบัตรกิจกรรมโตไปไม่โกง
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นส.ณํฐรัตน์ เบญจมโภไคย และนส.ณํฐสินี จันทร์แจ่มถาวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิญาณและรับเกียรติบัตรกิจกรรมโตไปไม่โกง ณหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
30/6/2014
โครงการ SCC Study Tour 2014 Vancover, CANADA
รวมภาพกิจกรรมโครงการ SCC Study Tour 2014 Vancover, CANADA
18/6/2014
แจ้งนักเรียนที่จะสอบทุน AFS
ทางผู้ประสานงานเอเอฟเอส (AFS) แจ้งว่าขอเลื่อนการติวและการสอบในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ไปก่อน
23/5/2014
ตารางสอบปลายภาค ระดับประถมศึกษา
ตารางสอบปลายภาค ระดับประถมศึกษา
25/2/2014
แจ้งวันปิด-เปิดภาคเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
แจ้งวันปิด-เปิดภาคเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
19/2/2014
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1
21/1/2014
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กฤตยา สวาทะสุข ชั้น ป.3/1
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กฤตยา สวาทะสุข นักเรียนชั้น ป.3/1 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั้น SKATE BANGKOK 2013
7/1/2014
ตารางกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ตารางกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา
6/12/2013
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ประกาศจากสำนักงานเขตธนบุรี เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤูหนาว
27/11/2013
รับสมัครนักเรียนประดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 4 พ.ย.-27 ธ.ค. 56
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง 27 ธันวาคม 2556
4/11/2013
  
 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ นำชีวิต 3 ศาสนา
วันที่ 13 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดยหมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ นำชีวิต 3 ศาสนาขึ้น
จิตอาสาบ้านสมวัย คลองเตย
วันที่ 13 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ณ บ้านสมวัย คลองเตย
ไหว้ครูรอบโรงเรียน
วันที่ 12 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูรอบโรงเรียน
พิิธีไฟว์ครู ประจำปี 2557
วันที่ 12 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ประกวดจัดพานไหว้ครู 57
วันที่ 11 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดยหมวดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ประกวดจัดพานไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2557
สังคมสัญจร ม.6 จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7-8 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดยหมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม สังคมสัญจร ประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ จังหวัดลพบุรี
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี 57
วันที่ 6 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ได้จัดการเลือกต้องคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมเรื่องจิตอาสา
วันที่ 6 มิ.ย. 57 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยใสสะอาด จัดการอบรมตามโครงการใสสะอาดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษา และชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข็มแข็งในอาสา สืบสานโครงการพระราชดำริ ปีที่ 6
สังคมสัญจร ม.1
วันที่ 5 มิ.ย. 57 หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "สังคมสัญจร" ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
 
 
 
 
 

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ Santa Cruz Convent School
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Tel. 02-465-0954 , 02-890-0977-78 Fax. 02-465-4786 Url : http://www.scc.in.th ; e-mail : scc@scc.in.th